Αντώνης Βαβαγιάννης


Κάποιοι ίσως με ξέρουν από τα 10 χρόνια προσφοράς μου στην ελληνική μουσική μέσω των Empty Frame, άλλοι ίσως να έχουν διαβάσει το επί 7 χρόνια δημοφιλέστερο ελληνικό webcomic, τα Κουραφέλκυθρα. Οι περισσότεροι απλά με ξέρουν ως τον «τύπο που ντύθηκε Γκάλης Κούπερ σ’ένα πάρτι το 2007».

Αντώνης Βαβαγιάννης,