Πέτρος Κυριακόπουλος


Γεννήθηκε το 1992 και βρίσκεται ακόμα εν ζωή. Θα ξεκινούσε για να αλλάξει τον κόσμο, αλλά τον έπιασε μια λιγούρα και σταμάτησε. Οι φήμες που τον χαρακτηρίζουν εμμονικό ελέγχονται ως ανακριβείς, ενώ αυτοί που τις διαδίδουν, αναζητούνται.

Πέτρος Κυριακόπουλος,